Back 00:00:00 Give Up
Congratulations, you guessed all the regions in:
You lost. Time:
00:00:00
regions_china
0/31
 • Gansu
 • Qinghai
 • Guangxi
 • Guizhou
 • Chongqing
 • Beijing
 • Fujian
 • Anhui
 • Guangdong
 • Tibet
 • Xinjiang
 • Hainan
 • Ningxia
 • Shaanxi
 • Shanxi
 • Hubei
 • Hunan
 • Sichuan
 • Yunnan
 • Hebei
 • Henan
 • Liaoning
 • Shandong
 • Tianjin
 • Jiangxi
 • Jiangsu
 • Shanghai
 • Zhejiang
 • Jilin
 • Inner Mongolia
 • Heilongjiang
 • Gansu
 • Qinghai
 • Guangxi
 • Guizhou
 • Chongqing
 • Peking
 • Fujian
 • Anhui
 • Guangdong
 • Tibet
 • Xinjiang
 • Hainan
 • Ningxia
 • Shaanxi
 • Shanxi
 • Hubei
 • Hunan
 • Sichuan
 • Yunnan
 • Hebei
 • Henan
 • Liaoning
 • Shandong
 • Tianjin
 • Jiangxi
 • Jiangsu
 • Shanghai
 • Zhejiang
 • Jilin
 • Binnen-MongoliĆ«
 • Heilongjiang